Základní informace o soutěži Výrobek roku 2018

Soutěž stavebních výrobků a technologií – Výrobek roku – pořádá vydavatelství Vega společnost s ručením omezeným. Odbornými partnery soutěže jsou Veletrhy Brno, a.s., Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Institut udržitelné výstavby, s.r.o. a časopis Stavebnictví a interiér. Mediálními partnery se může stát jakákoliv profesní organizace nebo vydavatelství se zájmem o kvalitní stavební výrobky a technologie. V současné době se připravuje 11. ročník soutěže.

Cílem soutěže je upoutat pozornost na pokrokové výrobky a technologické postupy, které jsou určeny pro stavebnictví a jsou uvedeny na trh Evropské unie, zejména v České republice.

Prezentace nominovaných výrobků, která proběhne v únoru 2018 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, je zařazena do profesního vzdělávání ČKA a ohodnocena 2 body. Součástí doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno bude druhý den konání veletrhů na přednáškovém molu v pavilonu P vyhlášení výsledků již jedenáctého ročníku této soutěže „Výrobek roku 2018”.

Ceny

Odborná porota, která se skládá z pedagogů a přednášejících vybraných vysokých a středních škol stavebního zaměření, v počtu kolem 20 porotců, uděluje tři Hlavní a tři Speciální ceny (Za nápaditost, Za příspěvek k úsporám energie a Za design).

Profesní porota je složena z aktivních architektů a stavebních inženýrů. Udělí Platinovou, zlatou a stříbrnou cenu.

Obě poroty posuzují přihlášené výrobky a technologie na základě veřejně publikovaných informací (v odborných časopisech a na profesních veřejných portálech), přihlašovateli poskytnutých materiálů, ústní prezentace před porotci a také na základě předvedení výrobků formou minivýstavky. Termín a místo konání prezentací a minivýstavky bude včas zveřejněno.

Z internetového hlasování studentů partnerských škol vzejde Cena škol.

Další ceny mohou udělit Institut udržitelné výstavby a odborní mediální partneři.

Postup hodnocení výrobků

Odborná porota má pro hodnocení výrobků dostatek času. Rozhodují se sami, nikoliv na společném zasedání. Na základě technických podkladů, ústní prezentace a minivýstavky mají porotci ještě cca dva týdny na to, aby si svůj výrok sami a dobře rozmysleli. Poté odevzdají svá hodnocení na formuláři nebo prostřednictvím internetu přímo do programu, který zpracovává hodnotící výroky jak poroty, tak i odborných stavebních škol a veřejnosti. Výroky porotců se statisticky zpracují a z výsledků statistiky se určí všechny hlavní a speciální ceny.

Profesní porota vedená předsedou udělí platinovou, zlatou a stříbrnou cenu na společném zasedání. Vyhlašovatelé soutěže neovlivňují způsob, jakým se porotci dopracují k cenám.

Přihlášení výrobků do ročníku 2017

Do soutěže může být přihlášen jakýkoliv výrobek, který splňuje všechny požadavky pro umístění na trh v Evropské unii a byl podrobně popsán v nějakém časopise, zejména odborném stavebním (tištěném a/nebo internetovém). Stejný výrobek může být do soutěže přihlášen nejvýše dvakrát, podruhé jen tehdy, pokud při první účasti nezískal Hlavní, Profesní ani Speciální cenu. Přihlašovací poplatek je 15 000 Kč (pro výrobky představené v časopise Stavebnictví a interiér 5 000 Kč), bez jeho uhrazení nebude výrobek zařazen do soutěže.

Přihlásit výrobek splňující výše uvedené náležitosti lze nejpozději do 30.1.2018. V případě zájmu prosím kontaktujte redakci časopisu Stavebnictví a interiér.

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz