Zateplovací systém Cemix THERM K - obklad jako povrchová úprava

Systém Cemix THERM K je určen k provádění tepelněizolačních fasád s keramickým obkladem. Lze kombinovat různé typy fasádních povrchů, omítkových nebo keramických s vysokou mechanickou odolností. Vhodné pro několik druhů keramických obkladových pásků.

Nominace čís.: 9
Přihlašovatel: LB Cemix, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Základem systému je klasický a mnoha realizacemi prověřený vnější tepelněizolační kompozitní systém Cemix THERM, který byl pro potřeby instalace obkladových pásků upraven tak, aby vyhovoval zvýšeným nárokům na únosnost vzhledem k hmotnosti povrchové úpravy obkladem a také dalším specifickým vlastnostem obkladů. Povrch Cemix THERM K lze vytvořit hned z několika druhů obkladových pásků imitujících režné cihelné zdivo jako např. klinker Röben, nebo další typy uvedené v technické dokumentaci a v STO 020-027340.

Výhody použití

Použití odolného povrchu se hodí například na ulicích nebo okolo teras přiléhajících k rodinným domům, kde je navíc žádaný i rustikální vzhled imitující neomítnuté cihelné nebo kamenné zdivo. Systém je certifikován a vyzkoušen také s obkladem ze dvou typů keramické dlažby od výrobce RAKO, a to z pásků typu COLOR TWO (rozměry 10 × 20 cm nebo menší), jež vzhledem připomínají běžné keramické obkladačky, a TAURUS (rozměry 15 × 15 cm, 30 × 8 cm nebo menší), jenž má osobitý různorodý vzhled. Oba se používají jako dlažba, jsou mechanicky velmi odolné a mají hladký, nenasákavý a tudíž dobře čistitelný povrch. Proto se používají v přízemních částech fasád, v domovních průchodech, průjezdech apod., kde často hrozí poškozování vandaly.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz