TROCAL AddOn. Dodatečné plasto-hliníkové okno se žaluzií

Dodatečné plasto-hliníkové křídlo s žaluzií se montuje přímo na okenní křídlo a tím zvýší estetickou i užitnou funkci okna. Zlepší se jeho tepelná izolace, získáme ochranu proti přebytkům slunečního záření, zlepšíme zvukovou izolaci a okno získá nový vzhled.

Cena stavebních škol 2014 - medaile
Nominace čís.: 4
Přihlašovatel: profine GmbH
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Křídlo TROCAL AddOn vytváří mezi zasklením původního okna a její venkovní tabulí skla vzduchově téměř těsnou mezeru, v níž se nachází žaluzie. Tato mezera má tepelný odpor R, který se projeví ve výsledném součiniteli prostupu tepla celé sestavy okna s křídlem. Norma ČSN EN ISO 6946 uvádí jednotný odpor R = 0,157 m2K/W, což vede k hodnotě Ug = 0,938 W/(m2K) pro dvojsklo Ug = 1,1 W/(m2K), doplněným dodatečným křídlem TROCAL AddOn. Pokud vyloučíme proudění vzduchu v mezeře, se kterým norma vždy počítá, ale korektně započítáme sálavý příspěvek, získáme Ug až na úrovni 0,585 W/(m2K).

Výhody použití

Integrovaná žaluzie ve vnějším dodatečném okně TROCAL AddOn chrání v létě před slunečním zářením a slunečními tepelnými zisky. Sluncem se sice ohřeje, cca až na nějakých 50 °C, ale z opačné strany již sálá na původní okno jen tepelné záření, které izolační dvojsko nepropouští, přesněji, jen velmi neochotně. Jednoduchý výpočet ukazuje, že při vnitřní teplotě 25 °C je tepelný tok dovnitř jen 27,5 W/m2. Slovy, 27,5 W na každý m2 takto osluněného okna. To je necelých 7 % z toho, čím zásobuje interiér slunce jedním m2 okna bez integrované žaluzie v křídle TROCAL AddOn.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz