Schody a schodiště YTONG

Návrh a stavba schodišť a schodů patří mezi nejnáročnější činnosti. Usnadní je vyztužené prefabrikované schodišťové stupně Ytong. Práce s nimi je rychlá a úspora času, práce a peněz velká. Estetický dojem, kvalita, funkčnost a životnost na nejvyšší úrovni.

Nominace čís.: 17
Přihlašovatel: Xella CZ, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Schodišťové stupně se osazují po obou stranách na zdivo (podezdění) do maltového lože, standardní uložení je 150 mm na každé straně. Alternativně lze k ukotvení stupňů ke stěně použít ocelové úchyty, tím získáme větší prostor pro schody. Výška a šířka schodišťových stupňů se řeší výškou podezdění a přesahem stupňů přes sebe. Stupně nejsou určeny pro schodiště s jedinou, tj. středovou schodnicí; uložení je nutné vždy na obou stranách. U točitého schodiště se středová schodišťová zeď „tvoří” spolu s pokládáním stupňů. Po vyzdění se stupně opatří shora obkladem, zespoda omítkou či obkladem SDK. Návrh schodišťových stupňů Ytong, tzn. jejich plošných rozměrů a tloušťky, se provádí podle ČSN 73 4130:2010.

Výhody použití

Čas potřebný ke zhotovení schodiště Ytong je velmi krátký. Ihned po zatvrdnutí malty už může schodiště sloužit i ve svém hrubém stavebním provedení. Finální povrchové úpravy schodišťových stupňů a ostatních částí schodiště se provedou, až bude vhodný čas, třeba před kolaudací. Zároveň jde se o jedno z cenově nejvýhodnějších řešení. Úspora nákladů se týká jak nízké ceny za veškerý materiál, tj. schodišťové stupně Ytong a maltu, tak velmi krátké a snadné práce při výstavbě. Schodiště nabízí vysokou únosnost a tichý „provoz”. Nevyžaduje žádnou extra údržbu, jeho životnost je dána životností celé stavby. Také architektonický dojem je velmi působivý a najde si mnoho příznivců.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz