Samočisticí venkovní dlažba EKOAKTIV

EKOAKTIV je povrchová úprava, která čistí betonovou dlaždici i její okolí. Využívá jevu fotokatalýzy na bázi oxidu titaničitého (TiO2): Působením světla a vody se na povrchu přechodně tvoří aktivní volné radikály, které oxidují a rozkládají prach a nečistoty.

Cena za nápaditost 2014 - medaile
Nominace čís.: 18
Přihlašovatel: DITON s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření. Působí na principu fotolýzy, přirozeného rozkladu některých látek působením světla, urychlené přítomností katalyzátoru. V našem případě je katalyzátorem oxid titaničitý, který je součástí betonové dlažby. Působením světla se začnou vypařovat z betonu páry, které díky katalyzátoru intenzivněji rozkládají okolní anorganické a organické látky. Dlažba tak vyčistí své okolí i od nebezpečných látek, jako jsou oxidy dusíku a síry, pesticidy a také bakterie, viry a houby. Konečným produktem jsou stabilní sloučeniny, které se snadno smyjí deštěm.

Výhody použití

Ošetření venkovní dlažby pigmentem není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě (10 % výšky výrobku). Pigment se dávkuje přímo do míchacího zařízení, ve kterém se nášlapný beton připravuje. Je tedy přítomen přímo v betonu a není ho možné jakkoliv z dlažby „ošoupat“. Použitý oxid titaničitý (titanová běloba) je zdravotně nezávadný a je v povrchové ploše i v dostatečné hloubce pod povrchem pevně chemicky svázán. Tzv. hydroniové (H3O+) a hydroxylové (OH–) radikály, které vznikají při fotokatalýze, jsou běžné a zcela neškodné. Stejně tak produkty katalytické oxidace jsou neškodné a lze je lehce odstranit vodou stejně jako jiné usazeniny.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz