Překlad Porotherm KP XL pro rozpětí otvorů až 6 m

Porotherm KP XL je překlad vhodný pro světlá rozpětí otvorů od 325 do 600 cm. Např. pro garážová vrata, zimní zahrady, prosklené stěny apod. pro otvory o světlém rozpětí až 6 m. Vyznačuje se vysokou únosností a snadnou montáží (vhodné pro ruční manipulaci).

Cena za popularizaci a osvětu 2014 - medaile
Nominace čís.: 21
Přihlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Porotherm KP XL se skládá ze 4 nebo 6 keramobetonových dílů (dle celkové délky překladu), doplňkové tahové výztuže, třmínků a rozpěr a tvoří jeden celek, který se objednává jako 1 kus. Délka doplňkové tahové výztuže odpovídá vždy celkové délce překladu KP XL. Pro vytvoření kompletního zmonolitněného překladu nad jedním otvorem stačí objednat 1 kus překladu KP XL. Dodatečná tepelná izolace na vnější straně obvodových stěn není součástí dodávky.

Výhody použití

Porotherm KP XL lze ukládat na stěny tlouštěk od 30 cm (30; 36,5; 40; 42,5; 44; 50 cm). U stěn tl. 30 a 36,5 cm lze použít překlady délky od 375 až do 550 cm. U stěn tlouštěk 40 cm a více lze použít všechny nabízené délky překladu od 375 až do 650 cm. Standardní výška překladu KP XL po zmonolitnění je 50 cm = odpovídá výšce 2 vrstev zdiva (min. výška překladu po zmonolitnění je 44 cm). Hmotnost překladu Porotherm KP XL (keramobetonová část před zmonolitněním): max. 38 kg/m (max. 133 kg na jeden keramobetonový díl).

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz