Porotherm 50 T Profi - cihla plněná minerální vatou

Broušená cihla Porotherm 50 T Profi je další vývojový krok v úspěšné sérii cihel plněných minerální vatou. Jedinečný součinitel prostupu tepla U = 0,15 W/(m2K) s velkou rezervou vyhovuje normové hodnotě pro pasivní budovy.

Nominace čís.: 20
Přihlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Díky vlastnostem cihly Porotherm 50 T Profi není třeba obvodové zdivo nízkoenergetického či pasivního dále zateplovat; životnost takového domu bude stejná, jako životnost pálené keramiky, která provází lidstvo již tisíce let. Přírodní původ zdiva umožňuje snadný prostup vodních par, stěny bez dodatečného zateplení dýchají a zajišťují zdravé a příjemné vnitřní klima. Nový rozměr keramických tvárnic je vyráběn na zbrusu nové, plně automatizované lince v cihelně Novosedly na jižní Moravě. Cihly plněné minerální vatou jsou vyvíjeny za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP Projekt č. FR-TI3/231 Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb.

Výhody použití

Broušená cihla Porotherm 50 T Profi je další vývojový krok v úspěšné sérii cihel plněných minerální vatou. Jedinečný součinitel prostupu tepla U = 0,15 W/(m²K) s velkou rezervou vyhovuje normové hodnotě pro pasivní budovy i bez dodatečného zateplení. Kromě toho má tato cihla výborné tepelně akumulační vlastnosti, které umožňují dosažení stabilní vnitřní teploty i při velkých výkyvech teplot venku či při nevhodném větrání. Za pozornost stojí i akustický útlum této cihly, daný těžkou hmotou cihel, akusticky pohltivou výplní minerální vatou a konečně také podstatou zdiva z „kusových“ prvků, které silně tlumí jak šíření akustických vln zdivem, tak vznik akustických rezonancí ve zděných konstrukcích.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz