Obvodová stěna Protect Wall pro dřevostavby

Protect Wall je difúzně otevřená skladba obvodového pláště dřevostavby, složená z dřevovláknité izolační desky a nosné (konstrukční) zavětrovací sádrokartonové desky Knauf Diamant. Jde o revoluční řešení mj. vysokou požární odolností.

Cena za příspěvek k úsporám energie 2014 - medaile
Nominace čís.: 16
Přihlašovatel: KNAUF Praha, spol. s r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Požární odolnost této konstrukce je klasifikována hodnotou REI 120 – čili 2 hodiny plného působení požáru a to se zkouškou z obou stran. Neméně revoluční je i fakt, že v dutině mezi KVH hranoly a ani v předsazené stěně není minerální izolace (ani skelná ani kamenná), ale je zde použita foukaná resp. stříkaná celulózová izolace Climacell, která je klasifikována ve třídě reakce na oheň D dle ČSN EN 13 501. Dalo by se tedy říci, že stěna je složena, až na dvě sádrokartonové desky, ze dřeva a papíru, a přesto dosahuje neuvěřitelné požární odolnosti 120 minut.

Výhody použití

Obvodová stěna ProtectWall má mnoho dalších výhod – kromě požární odolnosti REI 120 – nabízí velmi slušné akustické parametry (61 dB) a teplotní fázový posun až 14 hodin díky velké tepelné kapacitě použitých izolačních materiálů na bázi celulózového a dřevěného vlákna. Samozřejmě při správném dimenzování vnitřní dutiny (pouze volbou jiného průřezu nosného prvku) lze tuto stěnu použít i jako obálkovou vrstvu pro pasivní domy a to při minimálních nárocích na zastavěnou plochu.

Inovativnost

Aby byl zajištěn správný postup montáže a používání této unikátní konstrukce, vypracovala firma Knauf pro tuto stěnu ve spolupráci s VVÚD Směrnici pro výstavbu a provádění konstrukce ProtectWall. V této směrnici jsou popsány jednotlivé kroky a technologické postupy, která mají zajistit to, že zákazník dostane skutečně to, za co si zaplatil a to včetně velmi důležitého Blowerdoor testu, který zjistí míru těsnosti vnější obálky budovy.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz