Nový software pro návrhy vsakovacích a retenčních objektů

Softwarový nástroj pro návrhy vsakovacích a retenčních objektů, který ctí platné normy z oblasti nakládání dešťovými vodami (ČSN 75 9010, TNV 75 9011) zpřístupnila společnost Wavin Osma.

Nominace čís.: 11
Přihlašovatel: WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Program je koncipován na principu on-line webové aplikace, která si ke své funkci neklade žádné nadstandartní hardwarové ani softwarové požadavky. Je určen pro návrh vsakovacích, retenčních a kombinovaných (nadzemní průleh a podzemní rýha) objektů. Jednotlivé kroky návrhu s pomocí této aplikace v podstatě kopírují postup výpočtu předepsaného v normě ČSN 75 9010, který je bez speciálního softwarového vybavení algoritmicky značně náročný.

Výhody použití

Po provedení výpočtů aplikace sama vygeneruje výsledkové tabulky pro každý objekt. Ty obsahují řadu údajů: rozměry, požadované objemy, kritické návrhové dešťové parametry (úhrn a doba trvání), vsakovací plochy včetně vsakovacího odtoku, hodnoty doby prázdnění a další. Na závěr je automaticky vygenerována technická zpráva, která neobsahuje jen strohá fakta, ale popisuje uceleně celou řešenou problematiku, včetně úvodní charakteristiky projektu, montážního postupu výrobce, záručních podmínek, vzorových obrázků a závěru. Pro řadu projektantů je důležitá i možnost exportu dat do softwaru AutoPEN, který slouží k projekci inženýrských sítí a jehož firemní verzi je možné bezplatně stáhnout na www.wavin-osma.cz.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz