Konstrukční deska RigiStabil

Sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil je stavební materiál s všestranným použitím. Změny v receptuře přípravy sádrového jádra a speciální karton dávají nové desce vysokou pevnost, tuhost a únosnost. Zlepšily její chování ve vlhkém prostředí.

Nominace čís.: 2
Přihlašovatel: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

V zavěšování těžších předmětů se RigiStabil zcela vyrovná sádrovláknitým deskám, neboť spolehlivě unese konzolově až 80 kg při použití vhodných kotevních prostředků. Navíc tvrdost povrchu desky předurčuje RigiStabil pro použití i v místech se zvýšeným rizikem nárazu. Univerzální stavební deska najde své uplatnění jako konstrukční v dřevostavbách, ale i ve stěnách koupelen a kuchyní v domácnostech. Nižší hmotnost desky a ekonomickou výhodnost ocení realizátoři i investoři.

Výhody použití

Vysoká ohybová pevnost desek RigiStabil je předurčuje k použití v podmínkách, kde mohou být vystaveny náročnému mechanickému namáhání. Zkouškami byla prokázána využitelnost do staticky zatížených nosných rámových konstrukcí. Konstrukční desky RigiStabil jsou nehořlavé, podle reakce na oheň jsou zařazeny do třídy A2–s1, d0. Konstrukce RigiStabil jsou klasifikovány podle evropské normy ČSN EN 13501-2.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz