Hydroizolační pásy ECO-ACTIV®

Hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu odstraňující znečištění z ovzduší.

Nominace čís.: 22
Přihlašovatel: Icopal Vedag CZ s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Asfaltové pásy ECO-ACTIV® jsou samostatně chráněny posypem Noxite®, materiálu na bázi TiO2 (oxid titaničitý ve formě anatasu), prvek s vlastnostmi autokatalýzy. Tento systém odstranění znečištění za přítomnosti slunečního světla byl ověřen v laboratoři ve venkovních podmínkách a také v Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Výsledný efekt odstraňující znečištění je trvalý po celou dobu životnosti hydroizolačního pásu.

Výhody použití

Schopnost čištění ovzduší: likvidace škodlivých sloučenin oxidů dusíku (NOx). Jednoduchá a bezpečná pokládka: tradiční pokládka pásů z SBS modifikovaného asfaltu. Univerzální použití: natavení nebo mechanické kotvení asfaltového pásu. Osvědčené řešení: patentovaný systém a osvědčení inovace CSTB1.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz