DuPont™ Energain®

DuPont™ Energain® je parotěsný panel s Al-povrchem, obsahující parafín. Při teplotě okolí nad 22 ° absorbuje teplo, ale dlouho si drží stálou teplotu. Při ochlazení pak teplo uvolňuje a přitom téměř nechladne. Toho se využívá ke stabilizaci vnitřní teploty.

Hlavní cena 2014 - medaile Stříbrná cena profesní poroty 2014 - medaile
Nominace čís.: 15
Přihlašovatel: DuPont CZ s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Princip této nejúčinnější stabilizace vnitřní prostorové teploty je založen na vysoké akumulaci tzv. latentního tepla, které parafín pojme při přechodu z tuhé do kapalné fáze. Tyto materiály se zkráceně označují jako PCM z anglického názvu Phase Change Materials (materiály se změnou skupenství). Americký koncern DuPont se na tomto poli dostal zřejmě nejdál. Panely DuPont Energain o tloušťce 5,26 mm absorbují latentní teplo v množství až 515 kJ/m², uvádí technická průvodní zpráva DuPont.

Výhody použití

Při doporučené normové hodnotě součinitele prostupu tepla střechou U = 0,16 W/(m²K) prostupuje do obytného podkroví o prostorové teplotě 18 °C tepelný tok 0,16 W/(m²K)×(50 – 18) = 5,12 W/m2 = 5,12 J/(s·m²). Parafín v deskách DuPont Energain, které jsou instalované na vnitřní straně střechy, začne přitékající teplo pohlcovat a od teploty 18 °C přecházet do kapalné fáze. Než veškerý parafín roztaje, růst jeho tepoty se téměř zastaví. Protože na roztavení parafínu v 1 m2 desky je třeba 515 kJ/m² tepla, trvá 515 000/5,12 s ≈ 28 hodin (!), než parafin v panelech DuPont Energain roztaje. Jeho povrchová ale stoupne jen na 26 °C.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz