Rychletuhnoucí epoxidové pojivo Epoxy ESC 100

Sanace balkonových ploch lze provádět také s pomocí epoxidových prostředků. Sanační postup přitom můžeme rozdělit na tyto fáze: příprava podkladu, vytvoření adhezního můstku a spádové mazaniny na epoxidové bázi (podle druhu podkladu), ošetření pracovní či dilatační spáry, zapracování zpevňující tkaniny, manžet a těsnící pásky a finální izolační vrstva. Rychletuhnoucí potěr s pojivy pro spádové plochy (0,5 až 1,5 %) nám zajistí výrobek Epoxy ESC 100.

Nominace čís.: 3
Přihlašovatel: Remmers, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz