Knauf Drystar – systém do vlhkých a mokrých místností

Systém do vlhkých a mokrých místností Knauf Drystar nabízí ucelené systémové řešení do prostorů, kde převládá vzdušná vlhkost.

Nominace čís.: 1
Přihlašovatel: KNAUF Praha, spol. s r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Systém se skládá z desky Knauf Drystar-Board, jež je tvořena hydrofobizovaným sádrovým jádrem se sníženou absorpcí vody H1. Sádrové jádro je obaleno ve skelné tkanině, která zajišťuje vysokou odolnost proti vlhkosti a plísním. Protože neobsahuje organické příměsi, vykazuje nízké bobtnání a smršťování při změnách klimatických podmínek. Deska je velmi odolná vůči mechanickému poškození a má dobrou požární odolnost. Součástí systému jsou ocelové tenkostěnné profily, které jsou opatřeny ochranou proti korozi. Ochranou proti korozi jsou opatřeny také stěnové profily, profily pro podhledy včetně závěsných prvků a příslušenství či připevňovací prvky. Součástí je speciální tmelicí hmota Knauf Drystar-Filler.

Výhody použití

Systém lze používat v místnostech, kde dlouhodobě vlhkost překračuje 75 % a vznikají korozivní nečistoty. Konstrukce opláštěná deskami Knauf Drystar-Board se hodí tam, kde je třeba mít materiál s vyšší odolností proti mechanickému poškození (zaručuje to sádrové jádro) či odolný vůči požáru. Dle normy ČSN EN 13501-1+A1 mají zvýšenou požární odolností s reakcí na oheň A2 (nehořlavá). Navís se s deskami pracuje velmi jednoduše, lze je ohýbat do poloměru až 2750 mm a je s nimi možné vytvářet i skládané (frézované) segmenty. Jsou ideálním podkladem pro izolace a obklady. Pozoruhodná je i její únostnost (25 kg/m2).

Inovativnost

Systém Drystár je ucelený systém. Složen je z několika komponent, které vzájemně tvoří kvalitní a celistvý konstrukční systém suché výstavby. Navíc vyplňuje mezeru v trhu, neboť ho lze používat do prostor, kde je dlouhodobě vlhkost nad 75 %.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz