Zvukoabsorpční skleněný panel GLASIO®

Zvukoabsorpční skleněný panel GLASIO® slouží pro optimalizaci prostorové akustiky v interiérech. Je tvořen vzájemně teplotně spojenými skleněnými částicemi, mezi kterými je vytvořen absorpční multicelulární vzduchový labyrint.

Cena za nápaditost 2016 - medaile
Nominace čís.: 4
Přihlašovatel: AVETON s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

V současné době je známa celá řada akusticky absorpčních prvků, podhledů i stěnových obkladů, které snižují hluk v daném prostředí, nebo jinak přispívají ke zlepšení dané akustické atmosféry. Mezi těmito produkty však scházel skleněný materiál, který by měl zvukoabsopční vlastnosti (sklo bylo vnímáno pouze jako ryze odrazivý materiál a bylo nutné odraz zvuku od sklených stěn eliminovat jiným způsobem – akustické žaluzie, japonské stěny,...)

Reakcí na tento stav byl vznik speciálně upraveného skla, jehož hlavní a zcela ojedinělou kombinací vlastností je akustická absorpce a průsvitnost. Jeho instalací lze dosáhnout snížení hlučnosti a zvýšení srozumitelnosti řečového signálu.

Nezaměnitelný vzhled materiálu vzniká použitím skleněné drti různých frakcí jednodruhového recyklátu. Díky této technologii výroby, která se nazývá sintrování, dochází ke zvýšení třpytivosti a k tzv. 3D efektu, který je umocněn hlavně v probarvovaných panelech. Panely jsou pojeny pouze teplem a neobsahují žádné další příměsi, jakými jsou např. plniva a pojiva. Z tohoto důvodu jsou panely ekologicky a hygienicky nezávadné, zcela nehořlavé a snadno udržovatelné.

Výhody použití

Z panelů GLASIO® lze vytvořit stěnový akustický obklad, oboustrannou příčku, nebo lze jej použít jako originální solitérní prvek, to vše s unikátním designem. Pro maximální akustický efekt se však nejčastěji montují na stěnu pomocí systémové nosné konstrukce, přirozeně tím vzniká vzduchová dutina a zvyšuje se tak celková efektivita zvukové absorpce obkladu. Do vzniklé dutiny lze poté integrovat LED osvětlení a vytvořit tak celoplošně nebo lokálně svítící obklad. Obklad se vyznačuje vysokou akustickou efektivitou – v řečovém pásmu pohltí až 90 % zvukové energie.

Inovativnost

Materiál GLASIO se od ostatních akusticky absorpčních materiálů odlišuje svou transparentností.

Před uvedením materiálu GLASIO na trh bylo využíváno při realizacích akusticky charakterově obdobných materiálů, nicméně tyto materiály nebylo možné podsvěcovat a umisťovat na místa, kde bylo potřeba zachovat průnik světelných paprsků. Díky GLASIU došlo k možnosti umisťovat akusticky absorpční materiál na místa, kde to dříve nebylo možné.

Právní ochrana:

  • Ochranná známka s názvem GLASIO®
  • Užitný vzor
  • Průmyslový vzor Společenství států EU

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz