Tecomat Foxtrot

Řídicí systém pro stroje, procesy, dopravu budovy.

Nominace čís.: 18
Přihlašovatel: Teco a.s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Foxtrot je modulární, rozšiřitelný, volně programovatelný, sběrnicový řídicí systém, který je uzpůsoben pro snadné nasazení do standardních elektrorozvodných skříní stejných pro jističe a chrániče. Má řadu specializovaných aktorů – spínacích relé a stmívačů pro přímé řízení všech typů světelných zdrojů (LED, úsporky aj.), žaluzií topných a chladicích okruhů. Má připojitelné senzory teploty, vlhkosti, CO2, námrazy, deště meteo. Je vybaven komunikačními kanály pro ovládání tepelných čerpadel, kotlů, klimatizací, zámků, RFID identifikací, zabezpečovací signalizace, kamerového sytému, FV měničů, bateriových systémů, multimedií, domácích spotřebičů. Má rozšíření o bezdrátovou instalaci. Má vestavěné webové stránky a je přímo integrovaný do internetu pro dálkové ovládání, sběr provozních dat, čtení předpovědi a aktuálních cen energií z internetu, napojení do cloudových služeb, servisní dohled a propojení více Foxtrotů/objektů mezi sebou, např. pro SmartCity.

Výhody použití

Hlavní výhodou systému je jeho flexibilita jak co do rozsahu počtu připojitelných senzorů aktorů, počtu komunikačních kanálů na podřízená i nadřízená zařízení, tak do možností programování, které je standardní, podle mezinárodní normy IEC 61131-3. Programy mohou samostatně tvořit sami zákazníci, nejsou závislí na tom, jestli výrobce funkci doplní nebo nedoplní. Mohou vznikat nové originální aplikace, se kterými výrobce ani nepočítal. Naopak pro zjednodušení nasazení průběžně doplňuje výrobce knihovny funkčních a komunikačních bloků na nejvíce používané typy úloh. Dnes je k dispozici na 1500 různých takových funkcí. Systém umožňuje připojení zařízen jiných výrobců a značek. Systém umožňuje jak centralizaci instalace do centrálního rozvaděče tak jejich decentralizaci a libovolné větvení do podružných rozvaděčů až po instalaci aktorů a senzorů do vypínačů, zásuvek, pod kryty žaluzií aj. až do vzdálenosti 500m. Systém je podporován i přípravou nových programátorů a projektantů. Vyučují na něm automatizaci na cca 30 středních školách a učilištích i na všech technických univerzitách v ČR. Firma podporuje bakalářské a diplomové práce uplatňujících Foxtrot pro všechny typy automatizačních úloh.

Inovativnost

Inovativnost spočívá v integraci všech moderních dostupných technologií do systému samotným výrobcem. Patří sem především přímé připojení do sítí LAN a Internetu, integrované volně programovatelné grafické webové stránky, velká paměť pro lokální ukládání dat, připojení do internetu bez veřejné IP adresy a to bez nutnosti dalšího hardwaru. Je zaručena i kompatibilita programů a komunikací s minulými i budoucími generacemi systému tak, aby byla ochráněna dlouhodobost investice do systému jako základní řídicí infrastruktury domu či budovy.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz