SULKOvent

Decentrální ventilační systém s rekuperací tepla odváděného vzduchu

Hlavní cena 2016 - medaile
Nominace čís.: 6
Přihlašovatel: SULKO s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Zařízení pracuje na principu rekuperační výměny tepla, má tři stupně výkonu v cyklu 70 sekund. Kompaktní akumulátor tepla z keramického kompozitního materiálu je umístěn uprostřed proudu vzduchu vytvářeného ventilátorem s elektromotorem.

Díky neustále se obracejícímu proudu vzduchu, který vzniká cílenou změnou směru otáčení ventilátoru, se keramika nabíjí tepelnou energií ze vzduchu v místnosti a opět ji do přiváděného venkovního vzduchu vydává. To probíhá tak účinně, že se větráním ztratí pouhých 10–15 % energie potřebné k vytápění.

Zařízení zabezpečuje nejen recyklaci tepla, ale i recyklaci vlhkosti vzduchu: v zimě, kdy je vzduch v interiéru suchý. Je vhodné vlhkost ze vzduchu odcházejícího z interiéru, získanou ze zdrojů vodní páry v interiéru např. od uživatelů bytu, pokojových rostlin apod., zachytit a vrátit zpět. Vlhkost z odváděného vzduchu se automaticky sráží v recyklační jednotce předtím vychlazené přiváděným venkovním vzduchem a je zpět vrácena do interiéru s dalším přívodem venkovního vzduchu. Dochází tak k potřebnému vlhčení vzduchu v interiéru.

Součástí jednotky jsou rovněž vysoce výkonné prachové a pylové filtry, které zajišťují optimální čistotu přiváděného vzduchu.

Výhody použití

  1. větrání bytových prostoru se zpětným získáváním tepla
  2. univerzální pro okna i dveře bez dalších rekuperačních zařízení výměny vzduchu
  3. s centrálním řízením
  4. 3× účinnější než běžná řešení
  5. s účinnou filtrací
  6. s minimálními požadavky na prostor
  7. velmi tiché
  8. šetrné k přírodě

Přístroj nevyžaduje žádnou aktivní ochranu proti mrazu, nehrozí nebezpečí zamrznutí výměníku tepla (zkoušeno až do -35 °C). Rovněž tak není třeba řešit odtok kondenzované vody, neboť tato je využita ke zpětnému zvlhčování přiváděného vzduchu. Díky vhodné konstrukci doplněné o tlumící vložku recyklační jednotka současně působí jako tlumič hluku.

Inovativnost

Jedná se o řešení, které je vhodné jak pro novou výstavbu, tak zejména pro rekonstrukce stávajících budov. Z hlediska přístupu k nutné výměně vzduchu, která je definována legislativně, umožňuje provést vzduchotechnická opatření v prostorách, kde to doposud nebylo možné z hlediska potřeby vzduchotechnických rozvodů a strojního zařízení, které nelze ve všech prostorách instalovat. Naše řešení umožní řešení budoucích legislativních požadavků na stavby a rekonstrukce budov s téměř nulovou spotřebou energie, které začnou platit už v roce 2016.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz