Sekční požární uzávěr OGS

Sekční požární uzávěr OGS je určen pro použití v různých objektech k zajištění bezpečí a současně umožňuje běžný provoz.

Nominace čís.: 2
Přihlašovatel: Somati system s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Uzávěr OGS je kompletním zařízením složeným z vlastního křídla uzávěru, specifického pohonu vhodného pro vrata s požární odolností a speciálně navržené řídící jednotky. Křídlo sestává z jednotlivých vodorovně kladených sekcí kdy se jedná o konstrukční skladbu vlastního vývoje. Sekce jsou vzájemně pospojovány pohyblivými komponenty. Celé křídlo je vedeno v modifikovaném kování pro sekční uzávěry. Ovládání a pohyb křídla uzávěru zabezpečuje v základním provedení speciální hřídelový pohon FDF. Zpracování vstupních povelů a řízení uzávěru zajišťuje vlastní multifunkční řídící jednotka FS Tronic 24.

Výhody použití

Vlastnosti požárního uzávěru OGS jsou navrženy tak, aby uzávěr mohl být používán v běžném provozu při zachování bezpečnosti objektu. Uzávěr OGS vyhovuje třídě frekvenci zavírání C3, tedy 50000 cyklů. Za běžného provozu se křídlo ovládá motoricky při napájení 3×400 V, při výpadku elektrické energie a při vyhlášení poplachu se křídlo motoricky bezpečně uzavírá z vlastního záložního zdroje 24 V. K zajištění evakuace lze do křídla uzávěru vestavět průchozí dveřní křídlo s nízkým prahem. Provozy podzemních a uzavřených garáží lze hygienicky větrat umístěním provětrávací mřížky do sekce křídla.

Inovativnost

  • sekční požární uzávěr s vysokou požární odolností EW 90/EI 60
  • možnost běžného provozu 50000 cyklů
  • jedinečné řešení průchozích dveří s nízkým prahem
  • možnost osazení provětrávací mřížky o rozměru 550×350 mm poměrem otvorů více než 90% geometricky otevřené plochy
  • chráněno průmyslovým vzorem

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz