Obkladová fasádní deska (OFD)

Systém vibrolisovaných betonových obkladových desek určený pro realizaci vnějšího pláště budov suchou výstavbou s aktivně pozitivním vlivem na životní prostředí.

Cena stavebních škol 2016 - medaile
Nominace čís.: 5
Přihlašovatel: PRESBETON Nova, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Obvodový plášt je možné zateplit až do 200mm tloušťky izolantu. OFD jsou zavěšovány na hliníkovou nosnou konstrukci skrytým nerezovým kotvícím systémem. Jsou opatřeny efektivním anorganickým fotokatalyzátorem – oxidem titaničitým, který napomáhá odstranění některých organických i anorganických polutantů (zejména NOx) z ovzduší. Impulzem pro použití fotokatalizátoru je direktiva EU 1999/30/ES požadující výrazné snížení emisí oxidů dusíku ve všech členských zemích EU.

Výhody použití

  • Aktivně pozitivní vliv na životní prostředí
  • Dlouhodobá životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům
  • Ekologická nezávadnost
  • Rozebíratelnost a možnost opakovaného použití nebo výměny kusů
  • Bezúdržbovost
  • Možnost srovnání nerovností na stávající budově
  • Nezávislost na zrání a působení samotné konstrukce stavby
  • Pozitivní vliv na teplotní režim uvnitř budovy
  • Možnost zabudování tepelné izolace
  • Působením fotokatalýzy se silně omezuje zachycení a růst mikroorganismů, řas a mechů na povrchu betonu

Inovativnost

Desky jsou opatřeny efektivním anorganickým fotokatalyzátorem-oxidem titaničitým, který napomáhá odstranění některých organických i anorganických polutantů (zejména Nox) z ovzduší. Působením fotokatalýzy se zároveň silně omezuje zachycení a růst mikroorganismů, řas a mechů na povrchu betonu.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz