DAFE PUREX

Systém Dafe PUREX umožňuje montáž okenních výplní tzv. předsazenou montáží, požadovanou zejména u budov v pasivním standardu.

Hlavní cena 2016 - medaile
Nominace čís.: 13
Přihlašovatel: DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Systém Dafe PUREX tvoří speciálně konstruovaný rám SOR 90 složený ze dvou materiálů, který tvoří základní nosný a kotevní rámový prvek pro vlastní okno v poloze před obvodovou stěnou objektu. Kotvení do základní nosné obvodové konstrukce budovy je pomocí dvou druhů kotev, v závislosti na řadě kritérií, a to dle podrobného statického výpočtu. Systém umožňuje bez problémů osazování dřevěných, plastových, hliníkových, příp. skládaných okenních systémů s konstr. hloubkou rámů do 90mm.

Výhody použití

Systém Dafe PUREX plní veškeré zvýšené požadavky na připojovací spáru ze všech sledovaných kritérií. Zejména plní požadavky na tepelnou vazbu , umožňuje jednoduchou montáž včetně provedení difuzních uzávěrů pomocí pásků. Hlavní předností je dokonalé zakotvení do různých materiálů obvodové stěny, které splní požadavky statiky. Zohledňuje nejen vlastní váhu výplně, ale reaguje i na umístění okna ve fasádě ve vztahu k výšce umístění. Na stavbu je dodáván již ve stavu pro konkrétní okno ve formě nářezů s přípravou pro jednoduché sestavení a osazení.

Inovativnost

Systém je přínosem pro požadavky současné iniciativy o snižování energetické náročnosti budov, a to jak u novostaveb tak i rekonstrukcí. Plní nejpřísnější kritéria na požadavky osazování oken v souvislosti s novými kritérií na budovy po roce 2017.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz