TOPCRETE – vysokohodnotný beton

TOPCRETE – jemnozrnné, vysoce tekuté vláknobetony, s krychelnou pevností přes 100MPa a extrémně vysokou odolností.

Hlavní cena 2015 - medaile
Nominace čís.: 13
Přihlašovatel: Českomoravský beton, a.s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Vysokohodnotné betony TOPCRETE vychází svým složením z ultra-vysokohodnotných betonů (UHPC). Pevnostně zahrnují betony Topcrete materiály s pevnostními třídami dle ČSN EN 206-1 C90/105 a C100/115, stejně jako betony UHPC, které již svojí pevnostní třídu v normě nemají. Pro omezení křehkosti jsou betony Topcrete vyztuženy tenkými rozptýlenými drátky. Při vyšších dávkách vláken se již jedná o konstrukční vláknobeton se zaručenými pevnostmi v tahu za ohybu. Beton se dodává ve vysoce tekutých konzistencích SF1, SF2 a SF3. Betony Topcrete mají odhadovanou životnost přes 200 let.

Výhody použití

Díky své vysoké krychelné a tahové pevnosti se betony Topcrete dají použít pro tenkostěnné nevyztužené desky v tloušťkách od 50mm. Z tohoto typu betonu se prování taktéž prvky ztraceného bednění pro vysoce namáhané stavby agresivním prostředím (mrazové cykly, chloridy), které ochrání před těmito vlivy hlavní nosnou konstrukci. Zároveň je možno provádět členité tenkostěnné fasádní prvky, nebo sanační práce na dopravních stavbách. Nejčastější použití je v mostním stavitelství. Ze samozhutnitelných verzí betonu Topcrete se dají vytvářet komplikované tvary pouhým vylitím materiálu do formy.

Inovativnost

Jedná se o unikátní produkt v unikátní aplikaci v evropském měřítku. Mosty nebo lávky postavené touto technologií se počítají na jednotky kusů celoevropsky, z čehož jedna tato aplikace s betonem Topcrete je přes Labe v Čelákovicích a je to lávka pro pěší a cyklisty v Čelákovicích.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz