TOPAS S - domovní čistírna odpadních vod

Nový typ domovní čistírny odpadních vod, řízené speciálním programem, optimalizujícím proces čištění odpadní vody.

Stříbrná cena profesní poroty 2015 - medaile
Nominace čís.: 3
Přihlašovatel: TopolWater s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Čistírny TOPAS S přestavují aplikaci současné technologie čištění odpadních vod, které se běžně instalují na větších čistírnách, i na čistírny domovní. Ve vývojovém oddělení firmy TopolWater jsme využili dlouholetých zkušeností jak s domovními čistírnami, tak s čistírnami obecními. Výsledkem je několik mezinárodních a celoevropských patentů, na jejichž základě bylo možné nejmodernější technologie v čistírenství miniaturizovat do funkčního zařízení i pro nejmenší typy domovních ČOV. Nové čistírny TOPAS S, lze plně začlenit do inteligentních systémů, kterými se vybavují moderní domy současnosti.

Výhody použití

 • Samonosné nádrže, bez nutnosti obetonování stěn
 • Přítoková komora má funkci vyrovnávací nádrže a čerpací stanice, což umožňuje osazení čistírny i pro hloubku přítoku 2,3 m pod terénem
 • Řídicí jednotka na základě informací o skutečném množství odpadních vod v l/den optimalizuje proces čištění, jak z hlediska kvality vody na odtoku, tak z hlediska minimalizace spotřeby elektrické energie nebo dávkování chemikálií
 • Hlášení závad na displeji řídicí jednotky
 • Evidence provozních hodin všech strojů, průtoku vody čistírnou v m3/den
 • Možnost přenosu a nastavování všech provozních dat systémem GSM

Inovativnost

Konstrukce a technologie čistírny odpadních vod TOPAS S je přihlášena jako vynález a chráněna pěti patentovými přihláškami na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze 6.

 1. Způsob řízení procesu čištění – Číslo patentové přihlášky je PV 2012-227, podána dne 2. 4. 2012. Vynález s názvem: Způsob čištění odpadních vod s řízenou denitrifikací a zařízení k provádění způsobu.
 2. Dekantér – Číslo patentové přihlášky je PV 2010-231, podána dne 29. 3. 2010. Vynález s názvem: Způsob čištění odpadních vod a zařízení k provádění způsobu v reaktorech s přerušovanou činností. Proveden mezinárodní průzkum PCT/CZ 2011/000022. Je zažádáno o registraci evropského patentu (EP), Euroasijského (EA), Kanada, USA, Čína a další.
 3. Pískový filtr – Číslo patentové přihlášky je PV 2011-468, podána dne 1. 8. 2011. Vynález s názvem: Způsob čištění filtrační nádrže gravitačního pískového filtru a filtrační zařízení. Probíhá průzkum na EP, EA a další.
 4. Rekreační provoz – Číslo patentové přihlášky je PV 2014-88, podána dne 10. 2. 2014. Vynález s názvem: Způsob prodloužení biologické funkce malých domovních čistíren při dlouhodobém přerušení přítoku odpadních vod.
 5. Konstrukce ocel – plast – Číslo patentové přihlášky je PV 2010-266, podána dne 6. 4. 2010. Vynález s názvem: Způsob protikorozní ochrany ocelových nádrží a ocelová nádrž s protikorozní ochranou. V mnoha evropských státech probíhá průzkum a jsou vydány užitné vzory v 5 státech EU a v Rusku.
 6. Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz