Systém stropního vytápění s Al-profily OMEGA

Nízkoteplotní systém sálavého stropního vytápění s velmi rychlým náběhem požadované teploty, teplotní stabilitou a vysokou energetickou účinností.

Cena stavebních škol 2015 - medaile
Nominace čís.: 15
Přihlašovatel: INTERGEO, a.s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Toto stropní vytápění využívá vysoké tepelné vodivosti hliníku (λ = 237 W/(mK) – lepší je už jen zlato, měď a stříbro), ze kterého jsou vyrobeny patentované pohledové sálavé panely omega. Do hmoty panelů jsou na jejich rubové straně kontaktně upnuty otopné trubky téměř 90 % jejich teplosměnné plochy. Teplo z trubek se rychle a rovnoměrně roznese po panelech, které svým sáláním okamžitě zvýší teplotu prostorového sálání, od kterého se rychle ohřívají stěny, podlaha a vzduch na požadovanou teplotu. Úniku sálavého tepla do střechy brání reflexní fólie. V létě lze do trubek vhánět chladicí vodu.

Výhody použití

Hlavními výhodami je velice rychlý náběh požadované teploty, rovnoměrné a rychlé prohřátí podlahy, stěn a dalších povrchů v hale či místnosti a z toho vyplývající velká blízkost až vyrovnanost všech teplot na požadované teplotě. Tzn. povrchů, prostorového tepelného záření i vzduchu. Ta i v rozlehlých halách bývá na úrovni ±1 °C. To jsou ideální podmínky pro docílení teplotní pohody. Systém velmi rychle reaguje na regulační akci: bezprostředně od stropu dochází ke změně teploty prostorového sálání, což člověk okamžitě pocítí.

Inovativnost

Inovativnost řešení spočívá v originálním konstrukčním řešení tohoto stropního vytápění a také v maximálním využití možností, které nabízí sálavé vytápění. Sálavé teplo se šíří rychlostí světla a zároveň se sálání od různě teplých povrchů v prostoru rychle mísí. To vytváří všude stejnou teplotu prostorového záření, od kterého se na tutéž teplotu ohřívají povrchy a vzduch. To vede k rychlému vyrovnání a ustálení teplot. Sálavý strop je řešen pomocí omega panelů tak, že se takřka okamžitě temperuje na požadovanou teplotu, na rozdíl od těžkých podlah a stěn, které bývají často zarovnány nábytkem.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz