Sádrokartonová deska RB Activ'Air

Sádrokartonová stavební deska (typ RB) s přidanou technologií Activ´Air. Jde o patentovanou technologii, která rozkládá molekuly formaldehydu na neškodné inertní látky. Deska je pro odlišení od běžných sádrokartonových desek typu RB zabalena do křídově bílého kartonu.

Hlavní cena 2015 - medaile
Nominace čís.: 12
Přihlašovatel: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Lidé tráví v uzavřených prostorech téměř 80 % svého času. Kvalita vnitřního prostředí je tak významným parametrem pro kvalitu života. Bylo prokázáno (mj. studii Státního zdravotního ústavu v Praze), že kromě jiných nebezpečných látek se ve vnitřním prostředí vyskytují také těkavé organické látky (VOC) mezi nimiž je nejvíce zastoupen formaldehyd. Tato látka ve vyšších koncentracích způsobuje zdravotní problémy. Podle vyhlášky č.6/2003 Sb. je maximální přípustná hodinová koncentrace 60 µg/m³. Obvyklé koncentrace v interiérech 40 – 80 μg/m3. Dle měření SZÚ ,na vybraném vzorku 120 bytů, se koncentrace nad 60 μg/m3 vyskytly u 2/3 z nich.

Unikátní technologie Activ´Air snižuje, při optimálním množství použitého materiálu (1 m2 na 1 m3 vzduchu), koncentraci formaldehydu ve vzduchu až o 70 %, po dobu nejméně 50 let. Pro správnou funkci této technologie je doporučeno použít při finální úpravě povrchu běžné prodyšné barvy, které neuzavírají difuzní vlastnosti desky. Technologii Activ´Air lze použít v jakémkoliv typu deskových materiálů vyráběných společností Rigips.

Výhody použití

Deska s technologií Activ´Air se ve zpracování neliší od běžné stavební desky RB. Pro montážníky tak nepředstavuje žádnou složitost při instalaci. Uplatnění je jak v rekonstrukcích tak nové výstavbě. Křídově bílý papír desky má vysokou kryvost barev. Snižuje se tak potřeba více vrstev při výmalbě. Vzhledem k ceně materiálu se jedná o dostupné řešení pro všechny investory.

Inovativnost

Velmi účinný prostředek k vylepšení kvality vnitřního prostředí, který rozšiřuje příspěvky suché stavby v oblasti vnitřního komfortu – akustická pohoda, ochrana proti vlhkosti a plísni.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz