PERMACRETE® – beton pro bílé vany

PERMACRETE® je beton speciálně navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých pod pojmem "bílá vana".

Nominace čís.: 14
Přihlašovatel: Českomoravský beton, a.s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

PERMACRETE® je beton speciálně navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých pod pojmem „bílá vana”. Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti beton usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnícími profily. Permacrete má výrazně omezený vývoj hydratačního tepla a tím snižuje vynucená namáhání konstrukce během zrání.

Výhody použití

V současné době není dle platných norem a předpisů možno správně specifikovat beton po vodonepropustnou konstrukci. Permacrete shrnuje zkušenosti TBG Metrostav a normové požadavky sousedních zemí (Rakousko, Německo) na betony pro vodonepropustné konstrukce. Požadované parametry jsou specifikovány a zaručeny výrobcem betonu Permacrete a odběrateli tak odpadá starost se specifikací betonu pro tento účel. Permacrete plní kromě normových požadavků, daných stupněm vlivu prostředí i požadavky na beton se silně redukovaným smrštěním RRS a s omezeným vývojem hydratačního tepla pro beton BS1 A.

Inovativnost

Beton specielně určený pro konstrukce bílých van není v současné době na trhu i přes to, že systém bílé vany je ve stavebnictví hojně využívaný. Tato situace je nesystémově a neekonomicky řešena krystalizačními přísadami, které neřeší příčinu, ale následek. Permacrete tento nedostatek na trhu řeší.

  • VZT kanál tunelu MYPRA, součást tunelového komplexu Blanka
  • Park Hloubětín – developer JRD
  • Bydlení Vidoule – developer Intertrade Group
  • Rezidence Na Farkáně – developer LEXXUS

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz