Multifunkční interiérové fóliové stínění MULTIFILM®

Interiérové stínění zabezpečí příjemnou vnitřní teplotu a účinnou ochranu obrazovek PC a TV před slunečními odlesky.

Hlavní cena 2015 - medaile Zlatá cena profesní poroty 2015 - medaile
Nominace čís.: 6
Přihlašovatel: FENESTRA střešní okna, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Interiérové stínění MULTIFILM® zabezpečí příjemnou vnitřní teplotu, optimální pracovní prostředí, úsporu energií. Odcloní přímé sluneční paprsky, dovnitř vpustí rozptýlené denní světlo s malou energií. Umožňuje optimální práci na PC bez oslnění a zrcadlení displeje. Uvnitř zůstává světlo, přičemž vznik nežádoucího tepla je minimální. Poskytuje nerušený výhled přes staženou roletu směrem ven. Je v interiéru – dobře se ovládá, netrpí nepřízní počasí.

Stínění MULTIFILM® vytváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek a je významnou součástí budovy i z hlediska úspor energie.

Výhody použití

Vnitřními clonami MULTIFILM® lze zajistit velmi příjemné vnitřní prostředí i v případě extrémních venkovních veder nebo mrazů. Pořizovací náklady se navíc budou používáním snižovat – celoroční úspora energií 25-31%. Stínění je v interiéru – velmi dobře se ovládá, netrpí nepřízní počasí. Neovlivňuje venkovní vzhled budovy. Podle typu prosklené plochy lze volit z široké nabídky zastínění – fóliové rolety, fóliové rolety do střešních oken, fóliové fasádní systémy, fóliové vertikální žaluzie i fóliové posuvné panely.

Inovativnost

Stínicí technika je obecně nositelkou moderních technologií do stavebnictví. Je to dáno tím, že pracuje se zářením – světelným i tepelným, což jsou dva projevy stejné fyzikální entity, elektromagnetického záření. MULTIFILM® je však výjimečný. Je navržen nejen proto, aby stínil světlo, ale také aby usměrňoval sálavé toky tepla. Aby řídil tepelné nejen zisky a ztráty vyvolané slunečním zářením, ale také sáláním pozemských předmětů, jako jsou budovy, stěny budov, nábytek atp. To je fyzikální úloha, kterou české i evropské stavebnictví zatím plně nepochopilo a nedocenilo.

Vnitřní stínění bylo do nedávné doby a vlastně stále ještě je považováno za neplnohodnotný stínicí prvek. Má se za to, že funkčně slouží jen k tomu, aby jím nebylo vidět dovnitř, ani ven, a aby do místnosti nesvítilo ostré slunce. Samozřejmě že plní také estetickou funkci. Běžné vnitřní stínění nás však nezbaví letního horka. Když se slunce opře do spuštěné, dejme tomu běžné vnitřní žaluzie, rozpálí ji tak, že silně ohřívá interiér. V zimě to nevadí, ale v období veder je to nevítané. Vnitřní stínění, neboli clona MULTIFILM®, přináší podstatnou přidanou hodnotu navíc:

  • V plně spuštěné poloze propouští 0,5% až 2% světla, což zajistí dobrou vnitřní osvětlenost pro většinu činností.
  • Zavřené okno s izolačním dvojsklem a MULTIFILM® propustí do místnosti jen 12 % až 25 % sluneční energie, tzn. tepla, které z venku dopadá na okno se slunečním zářením. Bez této clony se dostane dovnitř přes 50 % sluneční energie, což se projeví citelně na vnitřní teplotě.
  • Má nízkou emisivitu a vysokou odrazivost světelného i tepelného záření, většinu dopadajícího viditelného i neviditelného (tepelného) záření odráží. Tím se málo ohřívá. A nabyté teplo vyzařuje jen slabě. Například typ SiAt012 se světelnou i tepelnou odrazivostí 0,83 = 83 % pohltí jen 17 % dopadajícího světelného i tepelného záření a samo sálá (vyzařuje) jen 17 % tepla, které by sálalo běžné, černé těleso.

U kolébky MULTIFILM® stál americký kosmický výzkum, který kdysi začal řešit, jak ochránit posádku přistávajících raketových modulů a raketoplánů před tisícistupňovými teplotami, které vznikají na jejich povrchu při sestupu do atmosféry. Zjistilo se, že tepelnými izolacemi nelze tohoto úkolu dosáhnout. K cíli vedlo až použití povrchových materiálů, které neabsorbovaly velmi horké tepelné záření a které zároveň toto záření nevyzařovaly (nesálaly), byť byly ohřáté na vysoké teploty. Toto řešení se nyní dostává i do běžného života. Ve stavebnictví se podílí na vytváření příjemného vnitřního pobytového prostředí, zejména v létě a v zimě. MULTIFILM® je představitelem této technologie. Je vyráběn v Německu podle amerického receptu a prostřednictvím společnosti FENESTRA střešní okna, s.r.o. je nyní dostupný i v České republice.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz