LiCrete – beton přenášející světlo

LiCrete je nový stavební materiál tvořený z betonu a průhledných prvků z UV stabilního plexiskla, které slouží jako vnitřní světlovod. Díky spojení těchto materiálů nabízí výsledný prvek vysokou nosnost a zároveň skrz sebe dokáže přenášet více než 20% denního nebo umělého osvětlení.

Cena za nápaditost 2015 - medaile
Nominace čís.: 2
Přihlašovatel: Beton Brož, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Kombinace těchto vlastností je zcela unikátní a výrobek tak nabízí celosvětové využití v architektuře a interiérovém designu v podobě interiérových dělácích příček. Nejčastější využití je v místech s nedostatkem přístupu denního světla (podobné využití jako skleněné tvárnice luxfery).

Materiál LiCrete je inovativní také díky možnosti přenášet světlo všemi svými povrchy, tedy i z bočních stran. Toho se dá s výhodou využít při výrobě schodišťových stupňů, které lze nasvítit z boku betonové stupnice pomocí LED diod a slouží tak jako bezpečnostní prvek.

Vynález je chráněn celosvětovou patentovou přihláškou WO2014019559  (A1). Původcem a vlastníkem patentu je společnost LiCrete s.r.o. , Společnost Beton Brož s.r.o. získala exkluzivní zastoupení pro výrobu a distribuci materiálu LiCrete a značnou mírou se podílí na vývoji specializované výrobní linky.

Výhody použití

Na celosvětovém trhu je velmi malé množství materiálů, které by měly nosnou funkci a zároveň přenášely světlo.

Pro stavitele a architekty na trhu chybí vhodná funkční alternativa za tyto skleněné kostky. LiCrete díky svým vlastnostem nabízí obě zmíněné vlastnosti ve zcela novém provedení.

Díky úsporám el. energie a zvýšenému přísunu denního světla do budov lze říci, že využívání materiálu LiCrete má příznivý dopad na životní prostředí.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz