Lepící a stěrkovací hmota difuzní (185)

Lepící a stěrkovací hmota difuzní (označení výrobku 185) je speciální hmota pro lepení a zejména stěrkování tepelněizolačních materiálů.

Nominace čís.: 10
Přihlašovatel: LB Cemix, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Vyznačuje se extrémně nízkým faktorem difuzního odporu μ. V kombinaci s vysoce paropropustnými tenkovrstvými omítkami umožňuje vytvářet vnější povrchová souvrství na izolantu. Hmota je výborně propustná pro vodní páru. Skvěle se uplatňují v tzv. „difuzně otevřených” konstrukcích dřevostaveb nebo v zateplovacích systémech s požadavkem na nízký difuzní odpor vnějšího souvrství.

Výhody použití

Extrémně nízká hodnota faktoru difuzního odporu umožňuje vytvářet omítková souvrství, která zvyšují spolehlivost a trvanlivost zateplených obvodových stěn, díky snížení rizika kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce.

Inovativnost

Snížení odporu vůči prostupu vodních par při zachování ostatních užitných vlastností tohoto nového materiálu redukuje některá omezení použití dosud užívaných hmot vyplývající z rizika kondenzace vodních par uvnitř konstrukce obvodových stěn objektů.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz