Inteligentní ventilační hlavice LOMANCO Energo

Turbína LOMANCO Energo je schopna trvale odvětrávat a to nezávisle na povětrnostních podmínkách. Garantuje výkon a přitom nepotřebuje vnější zdroj energie.

Nominace čís.: 11
Přihlašovatel: ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Nový typ ventilačních turbín LOMANCO Energo posouvá hranice odvětrání střešních plášťů i interiérů do nových dimenzí. Inteligentní řídící jednotka dokáže na základě vyhodnocených dat (teploty, vlhkosti, atd.) vhodně spustit pohonné ústrojí a zajistit odpovídající odvětrání nezávisle na povětrnostních podmínkách. Při dostatečném větru je řídící jednotka v pohotovostním stavu a turbína odvětrává zcela samostatně. V případě poklesu nastavených otáček (např. bezvětří, nebo např. při zvýšené teplotě, či vlhkosti v odvětrávaném prostoru) se aktivuje pomocný motor a ten zvýší výkon hlavice na požadovanou úroveň.

Výhody použití

Klasické samočinné hlavice bez motoru byly závislé na povětrnostních podmínkách. Nová hlavice LOMANCO Energo využívá ke svojí funkci více zdrojů energie. K pohonu hlavice se využívá přednostně větrná energie, tak i nově energie solární, která napájí pomocný motor hlavice. Energo hlavice tak získá plnohodnotnou funkčnost během celého roku. Přitom ovšem neztrácí svoji energetickou nezávislost, zůstává jako ostrovní systém. Má neomezené možnosti instalace a to i do objektů, kde není elektrická energie, nebo kde se drahou energií ze sítě významně šetří.

Inovativnost

LOMANCO Energo je nyní nejinteligentnější turbína na světě. Dokáže regulovat svůj výkon na základě vstupních údajů a přitom zůstává stále nezávislá na vnějších zdrojích energie. Napájení pomocného motoru i regulace se děje z kvalitního akumulátoru, který je průběžně dobíjen výkonným fotovoltaickým panelem. Obrovskou výhodou je nejvyšší výkon fotovoltaického panelu v období, kdy je nejmenší přísun větrné energie. Oba napájecí systémy se vzájemně doplňují. Tudíž máte celoročně velký výkon turbíny, a to jak v zimě, kdy hodně fouká, tak v létě, kdy nejvíce svítí slunce a tolik nefouká.

Největší inovativností turbíny Lomanco Energo je, že funguje jako nezávislý systém, jelikož je dodáván jako kompletní sada, která vnější zdroje ke svojí funkci nepotřebuje. Nemusí být napojena na elektrickou síť, zachovává si vlastnosti ostrovního systému a přitom garantuje požadovaný výkon.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz