Univerzální potrubní systém TECEflex

TECEflex je univerzální potrubní systém určený pro domovní rozvody vody, topení, stlačeného vzduchu a plynu.

Stříbrná cena profesní poroty 2013 - medaile
Nominace čís.: 10
Přihlašovatel: TECE Česká republika, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

TECEflex je univerzální potrubní systém určený pro domovní rozvody pitné vody, teplé užitkové vody, topení (vysoko i nízko zatěžovaného), stlačeného vzduchu a přírodního plynu do 100mbar, a to vše s jedním typem potrubí a tvarovek. Systém je tvořen nejmodernějším vícevrstvým potrubím z elektromagnetickým zářením síťovaného polyetylenu s hliníkovou vrstvou spojovanou tupým svarem a axiálně lisovanými tvarovkami z antikorozní mosazi. Pro rozvody plynu je součástí portfolia bezpečnostní tvarovka slučující funkci nadprůtokové pojistky a protipožární armatury.

Výhody použití

Univerzálnost systému při použití jednoho druhu tvarovek i potrubí je výhodou nejen pro montážníka, ale i odborný velkoobchod. Axiální lisování je nejbezpečnější způsob spojování, protože nepoužívá choulostivý těsnící O-kroužek, těsní zde hmota potrubí. Neexistuje špatně axiálně zalisovaný spoj. Tvarovky mají minimální tlakovou ztrátu díky stejnému průtočnému profilu jako má potrubí. Hydraulicky optimalizovaná kolena a nástěnky značně snižují tlakové ztráty → menší průměry potrubí, efektivní využití oběhového čerpadla, menší stagnace pitné vody. V portfoliu unikátní bezpečnostní plynová tvarovka.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz