Systém pro zvýšení požární bezpečnosti nadpraží a ostění - prefabrikované ostění a nadpraží

Systémové prefabrikované desky s povrchovou úpravou s jádrem z fenolické pěny (FP) a integrovanou okapnicí s tkaninou.

Hlavní cena 2013 - medaile
Nominace čís.: 3
Přihlašovatel: HPI - CZ spol. s r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Systém obsahuje speciální desku s jádrem z FP o tloušťce 20 mm s oboustrannou povrchovou úpravou a integrovanou PVC okapnicí se skelnou tkaninou. Předpokladem protipožární funkce této desky je přilepení části plochy rubu desky na nehořlavý podklad v nadpraží nebo ostění v šířce min. 80 mm (beton, tvárnice, omítka apod.). Deska se lepí cementovou lepící maltou dle výrobce ETICS. Napojení desky na výplň otvoru zajišťuje systémová PVC lišta s odlamovacími lamelami. Systém prošel zkouškami v akreditované požární laboratoři a vykázal dle ČSN ISO 13785-1 požární odolnost 30 minut při expozici hořákem o výkonu 100 W. Ve smyslu platných norem (ČSN 73 0810) může tento systém nahradit požární pásy z minerální vlny v systémech ETICS s izolantem z EPS.

Výhody použití

Přednosti systému:

 • Vyhovuje normě ČSN 73 0810
 • Požární bezpečnost staveb
 • Nahrazuje požární pásy v systémech s EPS
 • Výborné izolační vlastnosti jádra desky (λ = 0,021 W/m.K)
 • Systémové řešení včetně integrovaných profilů
 • Snadná úprava desek
 • Zaručená rovinatost
 • Profesionální napojení zateplovacího systému ke stavebním výplním
 • Řešení připojovací spáry
 • Omezení možnosti chybné montáže izolace ostění a nadpraží
 • Povrchová úprava kompatibilní se všemi standardně používanými lepicími tmely pro ETICS

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz