Samostojný konvektor PTG

Samostojné konvektorové těleso s nucenou konvekcí. Elektrická energie je generována Peltierovým článkem.

Hlavní cena 2013 - medaile
Nominace čís.: 13
Přihlašovatel: MINIB, a.s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Celý princip je založen na rozdílu teplot mezi teplotou okolí a topného média. Ventilátor přivádí vzduch o teplotě okolí na jednu stranu Peltierova článku přes chladič a druhá strana Peltierova článku je zahřívána topným médiem. Na základě rozdílů teplot vzniká elektrická energie, která pohání ventilátor konvektoru. Čím větší je rozdíl teplot na stranách Peltierova článku, tím větší napětí se generuje a tím je i dosažena lepší hybná síla pro rozběh motoru ventilátoru. Pro efektivní běh je nutné jednu stranu Peltierova článku dostatečně chladit a druhou dostatečně ohřívat.

Výhody použití

Obrovskou předností tohoto typu konvektoru je především použití tam, kde není přívod elektrické energie nebo tam, kde je potřeba navýšit výkon již použitých bez-ventilátorových těles s přirozenou konvekcí. V budovách nebo prostorech, které nejsou tak často běžně obývány jako třeba chaty, chalupy a to z důvodu vyšší dynamiky vyhřívání. Rovněž také v budovách s požadavkem na nízké energetické náklady.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz