Celoskleněné dveře PROMAGLAS F1

Celoskleněné dveře PROMAGLAS F1 jsou určeny do interiéru budov v místech, kde je třeba splnit architektonické požadavky - maximální průhlednost a estetika, a požadavky na požární bezpečnost. Jedná se o designový unikát v oboru požární bezpečnosti staveb - dveří.

Cena za design 2013 - medaile
Nominace čís.: 5
Přihlašovatel: PROMAT s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Celoskleněné dveře PROMAGLAS F1 jsou určeny do interiéru v místech, kde jsou architektonické požadavky – maximální průhlednost a estetika, a požadavky na požární bezpečnost. Jde o designový unikát v oboru požární bezpečnosti staveb – dveře mají křídlo tvořené jen jednou tabulí čirého protipožárního skla PROMAGLAS a nerezovým kováním zcela bez nosného rámu. Výrobek tohoto typu je již dlouho znám a používán v nepožárním provedení. Jako první v ČR a také v Evropě, jsme je uvedli na trh s požární odolností. Dveře jsou certifikovány pro požární odolnost EI30/EW45 DP1. Provedení jednokřídlé nebo dvoukřídlé při zajištění velkých rozměrů - až 2436 × 2668 mm. Také se dodávají dveře se samozavíračem.

Výhody použití

Hlavním přínosem je celkový design dveří. Jejich maximální plocha prosklení a minimalizace rámových konstrukcí. Tento výrobek posunuje celý obor požární bezpečnosti staveb o krok vpřed. Už se nejedná pouze o funkční prvek, ale také o výrobek, který je vysoké estetické úrovni, použitelný do náročných interiérů a přitom plnící svoji funkci. Díky zpracování na vysoké technické úrovni mají skvělé parametry. Za zmínku stojí především maximální možné rozměry dveří. Dveře PROMAGLAS® F1 splňují požární odolnost EI30/EW45 DP1 v provedení jednokřídlém i dvoukřídlém.

  • Jednokřídlé dveře – až 1364 × 2838 mm.
  • Dvoukřídlé dveře – až 2436 × 2668 mm.

Dveře jsou osazovány samozavíračem, který byl odzkoušen na funkčnost 200 000 cyklů.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz