Zateplovací systém Cemix THERM P SILVER

Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) Cemix THERM P SILVER s šedým expandovaným polystyrénem s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

Hlavní cena 2012 - medaile
Nominace čís.: 5
Přihlašovatel: LB Cemix, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

ETICS Cemix THERM P SILVER vychází z certifikovaného systému Cemix THERM P (podle NV ČR č. 190/2002 Sb. a ETAG č. 004). Rozdílem je použití šedého expandovaného polystyrénu (EPS) s přísadou grafitu. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti šedého EPS λ = 0,032 W.m-1.K-1 je o cca 20 % nižší než hodnota bílého EPS 70 F, kde λ = 0,039 W.m-1.K-1.

Je určen pro profesionální zateplení stěnových konstrukcí rodinných, bytových či panelových budov, budov průmyslových či administrativních, zejména pro tepelné izolace nízkoenergetických a pasivních domů. Pro povrchovou úpravu systému je možné zvolit jakýkoliv typ strukturálních pastovitých omítek Cemix, které se vyrábějí v akrylátové, silikátové, silikonové či v silikonsilikátové bázi ve velmi široké nabídce barev.

Výhody použití

Díky vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem je možné aplikovat o 20 % menší tl. izolantu při zachování stejného tepelného odporu a tím i izolačních vlastností (např. tl. 10 cm stačí nahradit tl. 8 cm). Tam, kde bude zachována původní tloušťka navrženého izolantu, bude mít konstrukce o 20 % lepší tepelněizolační vlastnosti.

Úspora tloušťky izolantu vede k finančním úsporám na doplňkových materiálech. Při montáži je tedy možné použít kratší hmoždinky, zakládací lišty a parapetní plechy o menší hloubce apod. Bude také dosaženo menší hloubky ostění a dojde tak k úspoře lepidla, stěrkovací hmoty, výztužné tkaniny, penetrace a omítky.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz