POROTHERM 42,5 T Profi cihla plněná minerální izolací

Pálené cihly s velkými otvory jsou plněny účinnějším tepelným izolantem – hydrofobizovanou minerální vlnou s velmi nízkou tepelnou vodivostí. Izolace uvnitř cihel je chráněná proti biologickému napadení a mechanickému poškození – má několikanásobnou životnost oproti ETICS.

Cena za význam pro stavebnictví 2012 - medaile
Nominace čís.: 4
Přihlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Pálené cihly POROTHERM 42,5 T Profi s velkými otvory jsou plněny vysoce účinným tepelným izolantem – hydrofobizovanou minerální vlnou s velmi nízkou tepelnou vodivostí. Velká tloušťka obvodových i vnitřních keramických žeber zaručuje dostatečnou pevnost zdiva i pro použití v seizmických oblastech. Izolace uvnitř cihel je chráněna proti biologickému napadení a mechanickému poškození – má několikanásobnou životnost oproti ETICS.

Výhody použití

  • dokonalé řešení lineárních tepelných mostů na styku s výplněmi otvorů
  • ideální spojení na pero a drážku
  • jednoduché a rychlé zdění
  • vysoká pevnost
  • ložná spára tloušťky 1 mm – minimální spotřeba malty, minimální množství vody vnesené do zdiva
  • žádné tepelné mosty v ložných spárách, ideální podklad pod omítku
  • nízký odpor proti difuzi vodních par
  • hygienicky nezávadné
  • rozměry v modulovém systému
  • snadné navrhování a stavění v kompletním systému POROTHERM

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz