Oboustranný stavební izolační pás RTI Haasová-Menhart® s více vrstvami

Stavební izolační pás s oboustrannou reflexní hliníkovou fólií a jádrem z extrudovaného lehčeného polyethylenu. Nově je vyráběn i jako vícevrstvý pás.

Cena za úspory energie 2012 - medaile
Nominace čís.: 15
Přihlašovatel: Reflexní tepelná izolace Haasová-Menhart®
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Stavební izolační pás s oboustrannou reflexní hliníkovou fólií, chráněný užitným vzorem, patří k technicky nejvyspělejším výrobkům tohoto typu v ČR. Výrobce, firma RTI Haasová-Menhart®, jež tyto parotěsné pásy na bázi extrudovaného lehčeného polyethylenu vyrábí, uvádí letos jako novinku vícevrstvý stavební pás a nové řešení termoreflexně aktivní tepelné izolace, které využívá vzduchových mezer. Oba vnější reflexní hliníkové povrchy jednoduchého i vícevrstvého pásu si díky ochrannému laku dlouhodobě zachovávají vysokou reflexi a nízkou emisivitu.

Výhody použití

Vysoká odrazivost a s ní spjatá nízká emisivita (sálavost) reflexních povrchů pásu nabízí účinné postupy při ochraně před chladem a horkem. Pás odráží cca 90 % tepelného záření zpět ke zdroji tepla (např. do místnosti) – běžně jde o zářivé toky tepla o hustotě cca 400 W/m2. Tím, že fólie teplo odráží a neabsorbuje, se neohřívá. Míří-li naopak fólie (o pokojové teplotě) reflexním povrchem do chladného prostoru, sálá jen cca 10 % tepla (doplněk odrazivosti do 100 %), které by sálal obyčejný stavební povrch. Fólie tudíž nechladne. Součinitel tepelné vodivosti pásu je pod 0,03 W/(mK).

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz