HELUZ Family 50 2in1

Broušený cihelný blok s integrovanou tepelnou izolací. Základem produktu je cihelný blok HELUZ Family 50 se dvěma sty svislých dutin, které jsou vyplněny expandovaným polystyrenem.

Hlavní cena 2012 - medaile
Nominace čís.: 18
Přihlašovatel: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Vyplněním dutin cihelného bloku polystyrenem došlo k potlačení sálavé složky tepelného toku a zvýšení tepelněizolačních parametrů o 40 %. Polystyren je v dutinách pevně fixovaný a při úpravách velikosti bloku či vyřezávání otvorů pro elektroinstalace zůstává uvnitř. Jednovrstvé zdivo z těchto cihel dosahuje součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K. Se zlepšením tepelněizolačních vlastností se zvyšuje i akumulace tepla a teplotní útlum oproti neplněným cihlám. Pevnost cihel je 8 MPa, charakteristická pevnost zdiva při použití celoplošného lepidla je 2,37 MPa. Hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti zdiva je 44 dB. Polystyren nezhoršuje difúzní vlastnosti, byla potvrzena i zdravotní nezávadnost výrobku.

Výhody použití

Broušené cihly HELUZ Family 50 2in1 jsou určeny pro stavbu energeticky efektivních budov. Zdivo dosahuje nižší hodnoty součinitele prostupu tepla, než jsou normou doporučené parametry pro vnější stěny pasivních domů. Cihelný blok nahradí až 36 cm izolace z polystyrenu a navíc si zdivo zachovává všechny výhodné vlastnosti jednovrstvého cihelného zdiva, jako je trvanlivost, požární odolnost, pevnost, dobré tepelněakumulační a akustické vlastnosti, neprůvzdušnost, nízký difúzní odpor. Výhodou je rychlé zdění za použití celoplošného lepidla či pěny a dlouhá životnost zdiva při minimálních nárocích na údržbu.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz