Zateplovací systém GIGATHERM

Odvětrané fasádní zateplení s 20ti letou zárukou na funkci, 8 cm izoluje lépe než 25 cm konvenční izolace.

Cena za význam pro stavebnictví 2011 - medaile
Nominace čís.: 19
Přihlašovatel: Xnergie, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Systém je tvořen kombinací izolace Lupotherm, dřevěných latí a fasádní desky GIGAPAN. Vlastnosti tepelněizolační vrstvy GIGATHERM:

  • Ekvivalentní difúzní tloušťka SD = 10 m,
  • tloušťka 8 – 10 cm,
  • izolační vlastnosti, U < 0,15 W/(m2K),
  • životnost 100 a více let.

Fasádní deska je nehořlavá, izolační folie je z materiálu, který nešíří plamen, tedy není třeba zachovávat minimální vzdálenost několik metrů od jiných objektů. Cena včetně práce od 850 Kč/m2 + DPH.

Výhody použití

Systém je větraný, neděje se však klasické větrání, tedy intenzivní proudění vzduchu ve vzduchových mezerách, k ochlazování stěny a tudíž ani ke ztrátám tepla. Vzduch v mezerách neproudí, vodní pára však uniká difúzí ven. Špalety oken netvoří tepelný most, jsou zaizolovány v téměř nezměněné účinnosti. Záruka na funkci i při působení vnějších vlivů 20 let. Při správné aplikaci je možné využití i jako zateplení pro výškové budovy. Fasádní barva může být i v tmavých odstínech, sytost barvy (a tedy ohřátí fasádní desky sluncem) nemá vliv na funkci izolace v letních měsících.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz