Tepelné čerpadlo Dimplex LI 2M a HPminiA pro nízkoenergetické a pasivní domy

Tepelná čerpadla Dimplex LI 2M (vzduch-voda) s výkonem ca 5 kW a HPminiA (země-voda) s výkonem ca 3 kW umožňují úsporné vytápění domů nízkou spotřebou energie.

Cena za úspory energie 2011 - medaile
Nominace čís.: 24
Přihlašovatel: TERMO KOMFORT, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Zařízení Dimplex LI 2M je malé čerpadlo systému vzduch-voda, které zajišťuje řízené větrání - rekuperaci, ale nepředehřívá přiváděný vzduch do domu, nýbrž „čerpá” energii z odváděného vzduchu, kterou převádí do vody a následně do teplovodního topného systému, nebo do bojleru.

Tepelné čerpadlo země-voda HPminiA je zařízení určené k zejména vytápění v topných systémech. K tomu využívá zemního tepla, které „přečerpává” přímo pomocí kompresorového chladicího okruhu uloženého v zemi. Konstrukce zařízení umožňuje odebírat topnou vodu o teplotě max. 50 °C.

Výhody použití

Otopné soustavy v pasivních a nízkoenergetických domech bývají předimenzovány z důvodu neexistující nabídky tepelných čerpadel s výkonem několika málo kW. Výrobci, také či zejména z titulu zdánlivé výhody čerpání dotace, se snaží i do PD protlačit zařízení s výkony 8 kW a více, která stavbu neúměrně prodražují. Řešením může být sestava TČ země – voda HPminiA s výkonem cca 3 kW, nenáročná na výkopové práce, a čerpadlo vzduch – voda Dimplex LI 2M s výkonem do 5 kW, vhodné i ohřevu užitkové vody teplem z vyvětrávaného vzduchu.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz