Pěnové sklo REFAGLASS – tepelná izolace pro jednodušší a levnější stavební řešení

Lehké, pěnové sklo REFAGLASS nahradí běžné materiály (EPS, MW, keramzit ...). Otevírá tím nová řešení tepelné izolace, např. pod základovou deskou i jinde.

Cena za ochranu životního prostředí 2011 - medaile
Nominace čís.: 25
Přihlašovatel: RECIFA a.s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Pěnové sklo REFAGLASS je tepelněizolační materiál stopocentně vyrobený z recyklovaného skla českou rodinnou firmou RECIFA a.s. Složením a strukturou jde o pěnový anorganický materiál s uzavřenými póry. Má vysokou pevnost a tuhost, je smáčivý, ale nenasákavý – na vodě plave. Jeho součinitel tepelné vodivosti se obecně uvádí kolem 0,045 W/(mK), ve vlhku a mokru se díky uzavřené porozitě téměř zachovává. REFAGLASS nahrazuje klasické materiály (EPS, skelnou a minerální vlnu, keramzit atd.). Další vlastnosti: mrazuvzdornost, chemická odolnost, nehořlavost, trvanlivost, ekologická šetrnost.

Výhody použití

Pěnové sklo REFAGLASS znamená oproti klasickým pěnovým plastům či skleněným (kamenným) vláknům rozhodný krok vpřed. Jeho pevnost v tlaku je 11 t/m2. Jeho základní výrobní typ je sypký štěrk o velikosti hrud v řádu cm. V zabudovaném stavu se hroudy pěnového skla vzájemně zaklesnou, což vede k vynikající tuhosti (tvarové stabilitě), což je oproti klasickým pěnovým plastům či skleněným (kamenným) vláknům rozhodný krok vpřed. Materiál tak nabízí dříve neznámé možnosti tepelné izolace celé spodní stavby včetně podlahy sousedící ze zemí. Materiál lze také formovat do požadovaného tvaru.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz