Nadkrokevní izolace BramacTherm

BramacTherm je spolehlivá a tepelně vysoce účinná nadkrokevní střešní izolace se snadnou a rychlou montáží. O generaci předbíhá tradiční mezkrokevní řešení.

Cena stavebních škol 2011 - medaile
Nominace čís.: 22
Přihlašovatel: BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Běžná střecha má tepelnou izolaci mezi krokvemi, obvykle jde o skelnou vlnu o tloušťce 16 cm. Krokve „slouží” jako tepelný most a součinitel prostupu tepla U výsledné střechy jen stěží vyhoví požadované hodnotě normy 0,24 W/(m2K). To však mnohým lidem nestačí a míří k „nízkoenergetické” nebo „pasivní” střeše. Odpovědí je nadkrokevní izolace BramacTherm, která nabízí spolehlivé a vysoce tepelně účinné řešení střech se snadnou a rychlou montáží a malou mírou rizika vzniku chyb a vad při provádění.

Výhody použití

Nadkrokevní izolace BramacTherm je nové řešení bez tepelných mostů. Její přednosti jsou:

  • Rychlá a snadná výstavba tepelněizolační střechy,
  • nadkrokevní panely s tepelně reflexním a parotěsným opláštěním izolují teplo o třetinu lépe než tradiční izolace,
  • malé riziko vzniku vlhkostních vad – nadkokevní panely z velké míry zastanou funkci fólií
  • pojistnou hydroizolaci lze úplně „vypustit”, vnitřní parotěs má jen doplňkovou roli
  • téměř neomezené možnosti volby tepelné izolace, izolace může libovolně expandovat směrem ven

Inovativnost

Základem je vysoce účinná tepelná izolace – polyisokyanurátová pěna (PIR). Její součinitel tepelné vodivosti je λ = 0,023 W/(mK), čímž překonává vzduch s λ = 0,0244 W/(mK) při 0 °C. Mnoho odborníků ale říká, že vzdušné izolace nemohou překonat vzduch.

Jasnou odpověď daly vakuové tepelné izolace na základě aerogelů. Záhy vyšlo najevo, že když se obal vakuové izolace naplní vzduchem, součinitel λ vystoupá z 0,004 W/(mK) jen na 0,016 W/(mK), u uhlíkatých aerogelů jen na 0,012 W/(mK). Pro technologii vzdušných izolací to je velká výzva.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz