Ytong Multipor – tepelněizolační desky s přednostmi masivního zdiva

Zateplovací deska Ytong Multipor je vyrobena z pórobetonu a má stejné tepelněizolační vlastnosti jako polystyren nebo minerální vlna, které nahrazuje.

Cena za význam pro stavebnictví 2009 - medaile
Nominace čís.: 19
Přihlašovatel: Xella CZ, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Ytong Multipor je vysoce lehčený bílý pórobeton s cca třetinovou objemovou hmotností. Díky tomu má tepelněizolační schopnosti srovnatelné s polystyrenem nebo minerální vlnou. Desky Multipor si ovšem zachovávají všechny důležité vlastnosti pórobetonu, jako je minimální difuzní odpor, lehké opracování, vysoká mechanická odolnost a jedinečné požárně izolační schopnosti. Složení výhradně z přírodních surovin, vápno, písek, cement a voda, zaručuje absolutní zdravotní a hygienickou nezávadnost materiálu. Výrobní suroviny činí z Multiporu ekologicky přijatelný a nezávadný stavební materiál.

Výhody použití

Náhrada pěnových a vláknitých tepelných izolací stejně účinnou izolací na silikátové bázi. Multipor si ovšem zachovává všechny důležité vlastnosti pórobetonu, jako minimální difuzní odpor, lehké opracování, vysoká mechanická odolnost a jedinečné požárně izolační schopnosti. Je složen výhradně z přírodních surovin (vápno, písek, cement a voda), zaručuje absolutní zdravotní a hygienickou nezávadnost. Likvidace izolace Multipor na konci jejího životního cyklu je snadná, odpadá problémová separace zdiva od plastů nebo vláken. To činí z Multiporu i ekologicky velmi šetrný stavební materiál.

Inovativnost

Výjimečný je vysoký stupeň vylehčení pórobetonu – až na úroveň, kdy je dosaženo tepelné izolace srovnatelné s pěnovým polystyrénem stejné tloušťky. S tím souvisí druhá výjimečnost desek Ytong Multipor, což je řešení tepelné izolace, která je fyzikálně i chemicky stejnorodá se zdicím materiálem.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz