WEBFLOOR - patentovaná technologie pro zakládání podlahových konstrukcí

Technicky progresivní,inovativní a ekologická technologie zakládání, jak v běžném geologickém prostředí, tak i ve složitých geotechnických podmínkách.

Hlavní cena 2009 - medaile
Nominace čís.: 39
Přihlašovatel: Benda Trade s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

WEBFLOOR lze koncepčně charakterizovat jako technologii sendvičového uspořádání horizontálních sanačních a konstrukčních vrstev, kde hlavním stabilizačním prvkem je roznášecí souvrství mechanicky zpevněné geobuňkou. Mechanický účinek bočního sevření výplně geobuňkou výrazným způsobem zvyšuje tuhost souvrství,jeho přetvárné a pevnostní vlastnosti a přispívá k roznášení zatížení v podloží armované vrstvy s eliminací nadlimitních hodnot diferenciálních deformací (denivelace) v celé ploše budoucí podlahy.WEBFLOOR je komplexní technologie řešení plošného způsobu zakládání náročných podlah.

Výhody použití

  • Výrazná redukce tloušťky štěrkového polštáře
  • Úspornější konstrukce vlastní betonové podlahy
  • Snížení rozsahu hlubinného založení
  • Možnost vyloučení hlubinného založení
  • Zlepšení technických parametrů konstrukce
  • Výrazné úspory nákladů při založení objektů.

Inovativnost

Patent ČR, patent USA, užitné vzory ČR a SR.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz