Taška odvodňovací KMB BETA

Taška odvodňovací je novým speciálním prvkem do systému KM Beta.

Cena za nápaditost 2009 - medaile
Nominace čís.: 5
Přihlašovatel: KM BETA a.s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Taška odvodňovací je novým speciálním doplňkovým prvkem do střešního systému KM Beta. Je součástí nového způsobu odvodu vody z šikmých střech pomocí dvou otvorů, umístěných v rovných plochách krytiny, v místech hlavního odvodu srážkové vody. Otvory jsou kryty speciální mřížkou umožňující navedení a zbrzdění stékající vody. Velikost otvorů v mřížce a vnitřní filtr brání vnikání větších nečistot do odvodňovacího systému.

Výhody použití

Úspora nákladů při projektování a výstavby střešních svodů a ležatých kanalizačních přípojek pro dešťovou vodu. Využijí se stávající střešní vpusti. Odpadají terénní a zahradní výkopové práce a administrativa při vyřizování formalit ve stavebním řízení. Řešení okapového systému pomocí podstřešních žlabů a vnitřních svodů je jednoduché a v kombinaci mědi nebo plastem téměř bezúdržbové. Odpadá čištění žlabů ve značných výškách. Skrytý okapový systém není v zimním období vystaven riziku poškození při sesuvu sněhu jako je tomu u klasického podokapního systému.

Inovativnost

I při účelném nevyužití podstřešních prostor šikmých panelových nástaveb získávají uživatelé při použití střešního systému KM Beta spolehlivější hydroizolaci s mnohem vyšší životností. Střecha zateplí poslední podlaží a v letních měsících odstíní sluneční záření a ušetří obyvatele podstřešních bytů úmorných veder.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz