Okno Progress z profilů Geneo

Okno PROGRESS je vyrobeno ze šestikomorového profilu REHAU GENEO, jehož součástí je materiál RAU-FIPRO umožňující výrobu oken určitých rozměrů bez armování.

Cena veřejnosti 2009 - medaile
Nominace čís.: 34
Přihlašovatel: DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Šestikomorový profil o hloubce 86 mm je z kompozitního materiálu RAU-FIPRO®, který obsahuje skleněná vlákna upravená tak, aby jej bylo možno zpracovávat při běžné výrobě oken. Většina oken z těchto profilů se obejde bez ocelové výztuhy, místo ní lze do uvolněných komor vsunout dodatečnou tepelnou izolaci. Těsnost je zajištěna extrudovaným oboustranným dorazovým těsněním, doplněným středovým těsněním, jde tedy o 3 roviny těsnění. Hladký a povětrnostním vlivům odolný povrch oken zajišťuje materiál RAU-PVC, který je po celém vnějším obvodu nanesen koextruzí na jádro z materiálu RAU-FIPRO.

Výhody použití

Okna PROGRESS mají výjimečnou stabilitu danou velmi tuhým a stabilním profilem REHAU GENEO. Výjimečně dobře izolují, proti běžným profilům vykazují úsporu až 30 %. Tři roviny těsnění spojují výhody dorazového a středového těsnění a poskytují dokonalou zvukovou izolaci. Bez dodatečných opatření splňují okna PROGRESS v kombinaci s bezpečnostním kováním třídu odolnosti proti násilnému vniknutí WK2, s ocelovou výztuhou dokonce WK3. Nezanedbatelnou výhodou je také estetika oken díky sklonu zkosených ploch 20°, zaoblení hran s poloměrem 5 mm na hranách nízké pohledové výšce profilů.

Inovativnost

Okna PROGRESS jsou první cenově dostupná okna splňující požadavky na výplně otvorů pro novostavby pasivních domů. Hodnota prostupu tepla u celého okna s izolačním trojsklem nebo dvojsklem s meziskelní fólií HEAT MIRROR s hodnotou Ug = 0,6 Wm-2K dosahuje vynikající hodnoty Uw = 0,62 Wm-2K, která předbíhá dobu. Pohledová šířka rámu a křídla je pouze 115 mm, což je hodnota o 10 – 15 mm nižší, než u běžně používaných profilů. Okna PROGRESS tak působí velice subtilně, elegantně a poskytují větší prosklenou plochu.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz