Dvouvrstvá fasádní deska Frontrock MAX E

Tuhá fasádní deska z kamenné vlny s dvouvrstvou strukturou pro vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS).

Hlavní cena 2009 - medaile
Nominace čís.: 1
Přihlašovatel: Rockwool, a.s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Frontrock MAX E je dvouvrstvá tepelněizolační deska, která má vynikající tepelněizolační vlastnosti a poskytuje proto lepší komfort při aplikaci. Zároveň si ponechává všechny výhody izolací z kamenné vlny. Měkčí, flexibilní vnitřní strana desky se přikládá k zateplované fasádě. Optimálně se přizpůsobí podkladu. Velmi tuhá vnější strana desky (označeno nápisem Rockwool TOP) je odolná proti poškození a zajišťuje vysokou mechanickou odolnost fasády. Frontrock MAX E má dokonalou přídržnost stěrkové hmoty.

Výhody použití

Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Vynikající součinitel tepelné vodivosti desky (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD je 0,036) dovoluje použít menší potřebnou tloušťku. Menší objemová hmotnost desek uspoří za dopravu a zrychlí logistiku. Tvarová stálost desek zamezí vzniku trhlin fasády. Reakce na oheň je v celém průřezu v kategorii A1 – ochrana objektu před požárem. Deska je hydrofobizovaná.

Inovativnost

Dvouvrstvá struktura zaručuje jak zvýšenou odolnost fasády proti poškození (vnější tuhá vrstva), tak dovoluje přizpůsobit se případným nedokonalostem podkladu (spodní pružná vrstva).

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz