Cihly POROTHERM EKO+

Nový typ cihel se zlepšeným děrováním, jež zlepšuje tepelně izolační vlastnostmi cihel a usnadňuje zpracování na stavbě.

Cena za provedení 2009 - medaile
Nominace čís.: 30
Přihlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Nominace od: Vega spol. s r.o.

Popis

Cihly POROTHERM EKO+ se vyrábějí pouze z čistě přírodních materiálů a jsou určeny pro obvodové zdivo domu o tloušťkách 44 a 40 cm. Jejich výrobní technologie v sobě spojuje inovátorský přístup k vnitřní struktuře cihly a recepturu výroby tepelněizolačních cihel Si. Pojem EKO, který má cihla ve svém názvu, pochází ze starořeckého slova „oikos”, což znamená dům.

Výhody použití

Nové cihly POROTHERM EKO+ nabízejí ve srovnání se svými předchůdkyněmi mnoho výhod. Jsou určeny pro energeticky úsporné domy s vysokými nároky na tepelný odpor zdiva, pro jejichž majitele je důležitá kvalita a zdravé bydlení. Díky nové receptuře výroby a zcela odlišnému systému děrování přinášejí až o 10 % lepší tepelněizolační parametry oproti cihlám řady POROTHERM P+D. Změna děrování omezuje zatékání malty do bloku a usnadňuje také dělení cihel řezáním.

Inovativnost

Zcela nové je děrování bloku. Místo původních kosočtverců se zde prostupu tepla staví do cesty dutiny v podobě obdélníků. Nový způsob děrování umožnil zvýšit počet dutin v cihle o šířce 44 cm o 52 % z původních 92 (kosočtverce) na 140 dutin. Díky tomu se prodloužila dráha pro vedení tepla v cihle až na neuvěřitelných 118 cm, což přispělo k zlepšení tepelněizolačních parametrů cihly. Změna děrování přináší i další výhody. Užší dutiny omezily množství zatékání malty do bloku, spotřeba zdicí malty je o 2 % nižší. Obdélníkové Uspořádání dutin usnadňuje také dělení cihel řezáním, čímž se sniřuje mn.

Další informace

INTRO | Stavebnictví a interiér | Stavební technika | AGROjournal | www.vega.cz